Strona Główna BIP Strona Główna
►2014 rok
 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 110/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2012 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 27 października został ustanowiony Świętem Terenowych Organów Administracji Wojskowej.

 Za ustanowieniem święta TOAW w tym dniu przemawiało podpisanie 27 października 1918 r. Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej (Dz. U. Nr 13, poz. 28), która powoływała do życia Okręgowe Komendy Uzupełnień i Powiatowe Komendy Uzupełnień, będące pierwszymi terenowymi organami władzy administracyjno-wojskowej w odrodzonej Polsce.

Zgodnie z nowym zarządzeniem święta poszczególnych instytucji TOAW zostały anulowane. Pierwsze Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej w całych siłach zbrojnych obchodzone było 27 października 2013 roku.


ZARZĄDZENIE Nr 110/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej


Tegoroczne obchody Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej zorganizowane przez Wojskowa Komendę Uzupełnień w Toruniu odbędą się w dniu 24 października 2014 roku w Dworze Artusa na Rynku Staromiejskim w Toruniu.


Plan obchodów:

24.10.2014 r.

12.00 - uroczysta zbiórka kadry, pracowników wojska WKU w Toruniu oraz zaproszonych gości;

  • Odczytanie decyzji i rozkazów,
  • Wręczenie odznaczeń, wyróżnień i podziękowań pracownikom WKU, przedstawicielom władz samorządowych oraz dyrektorom  i pracownikom szkół prowadzących   klasy mundurowe oraz pracodawcom zatrudniającym  żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych,
  • Okolicznościowe przemówienia,
  • Część artystyczna z udziałem Orkiestry Wojskowej z Torunia,
  • Pokaz sprzętu wojskowego na Rynku Staromiejskim będącego na wyposażeniu  jednostek wojskowych Garnizonu Toruń.