Strona Główna BIP Strona Główna
►2015 rok
 

 


Tegoroczne obchody Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej zorganizowane zostaną przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy  płk. Marka Ługiewicza oraz Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Toruniu ppłk. Andrzeja Koprowskiego  w dniu 27 października 2015 roku w Dworze Artusa na Rynku Staromiejskim w Toruniu.


W obchodach święta wezmą udział przedstawiciele Sztabu Generalnego WP, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, jednostek i instytucji wojskowych WSzW w Bydgoszczy oraz podległych wojskowych komend uzupełnień, poczty sztandarowe toruńskich jednostek wojskowych, orkiestra wojskowa, przedstawiciele władz wojewódzkich i władz miejskich, przedstawiciele duchowieństwa różnych wyznań z naszego regionu a ponadto przedstawiciele organizacji społecznych i młodzieżowych, kombatanci, weterani, byli żołnierze Wojska Polskiego oraz zaproszeni goście.

Przebieg uroczystości:

godz. 12.00 - złożenie meldunku Szefowi Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego WP - gen. bryg. Krzysztofowi Domżalskiemu;
  • wprowadzenie pocztów sztandarowych;
  • odegranie hymnu RP;
  • odczytanie decyzji i rozkazów osób mianowanych na kolejne wyższe stopnie wojskowe oraz odznaczonych medalami;
  • przemówienia okolicznościowe;
  • odprowadzenie pocztów sztandarowych;
  • występ orkiestry wojskowej oraz zespołu muzyki rozrywkowej z Zespołu Szkół Muzycznych im. karola Szymanowskiego w Toruniu;
  • 13.30 – zakończenie uroczystości.

Ponadto w godz. 11.00-14.00 na Rynku Staromiejskim zorganizowany zostanie pokaz wyposażenia i sprzętu wojskowego: Centrum Szkolenia  Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, 6 Samodzielnego Oddziału Geograficznego w Toruniu, Żandarmerii Wojskowej oraz 2 pułku inżynieryjnego z  Inowrocławia.