Strona Główna BIP Strona Główna
Rok 2016
 
2016-01-25 19:25:44
Szkolenie do kwalifikacji wojskowej 2016
W dn. 25.01.2016 r. w WKU w Toruniu odbyło się szkolenie osób zatrudnionych do prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych w czasie prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku.

W szkoleniu wzięły udział osoby zatrudnione przez Urząd Miasta Torunia, Starostwo Powiatowe w Toruniu oraz Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim do prac związanych z zakładaniem i aktualizowaniem ewidencji wojskowej oraz wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych w czasie prowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie administrowanym przez WKU w Toruniu. Szkolenie prowadził mjr Andrzej Sowa  – szef wydziału rekrutacji oraz  pracownicy WKU: Bogdan Maresz - specjalista wydziału rekrutacji, Tomasz Gaj - inspektor wydziału rekrutacji oraz Adam Strzesak - starszy informatyk.

    Podczas szkolenia omawiano zagadnienia dotyczące zasad prowadzenia rozmowy z osobami stawiającymi się do kwalifikacji wojskowej, zasad wypełniania wojskowych dokumentów osobistych, ochrony danych osobowych oraz realizowano praktyczne wykonywanie czynności przy zakładaniu i aktualizowaniu ewidencji wojskowej przez poszczególne osoby funkcyjne w systemie informatycznym. Osoby prowadzące pracę świetlicową zapoznano z obowiązującymi przepisami dotyczącymi powszechnego obowiązku obrony, zasadami powoływania ochotników do zawodowej służby wojskowej oraz służby kandydackiej, zasadami naboru i rekrutacji ochotników do służby przygotowawczej i  Narodowych Sił Rezerwowych. 
Jako pierwsza pracę w dniu 01 lutego 2016 r. rozpoczyna Powiatowa Komisja Lekarska w Aleksandrowie Kujawskim. Kwalifikacja wojskowa na terenie administrowanym przez WKU w Toruniu zakończy się pracami PKLek. Nr 1 w Toruniu w dniu 15 kwietnia 2016 r.

Tekst: mjr A. Sowa,foto: O. Kobusińska - WKU w Toruniu

 Fotogaleria

  powrót do aktualności