Strona Główna BIP Strona Główna
Rok 2016
 
2016-05-31 15:13:23
Modernizacja pomieszczeń do prac niejawnych.
Dostosowanie pomieszczeń na kancelarię tajną do prac mobilizacyjnych i bezpieczne stanowisko komputerowe przetwarzające informacje niejawne o klauzuli „Poufne”.
Zgodnie z wymogami  aktów  prawnych w 2011 roku pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych WKU w Toruniu – p. Zbigniew Kawecki ,  opracował Minimalne Wymagania Wojskowe do programu organizacyjno-użytkowego na  przebudowę i dostosowanie  pomieszczeń. W 2012 roku zostały zatwierdzone opracowane Minimalne Wymagania Wojskowe a w 2013 roku  po ujęciu w Planie Inwestycji Budowlanych MON przydzielono środki finansowe i  zakwalifikowano jako zadanie inwestycyjne   Nr 11625  do realizacji przez  RZI w Bydgoszczy. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy realizację zadania rozpoczął po wyłonieniu w ramach przetargu firmy – Konsmetal Alians w Warszawie.  Firma rozpoczęła modernizację  w sierpniu 2015 roku i zakończyła ją z końcem 2015 roku. Po podłączeniu systemów ochrony elektronicznej i zdalnego monitoringu do firmy ochraniającej WKU nowe pomieszczenia zostały oddane w dniu 24 marca 2016 roku do użytku po odbiorze komisyjnym i uroczystym otwarciu przez komendanta WKU – ppłk. mgr. inż. Andrzeja Koprowskiego.

Tekst, Foto: Z. Kawecki – WKU w Toruniu.