Strona Główna BIP Strona Główna
Rok 2016
 
2016-06-02 09:25:50
Obowiązkowe ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy 12. Batalionu Obrony Terytorialnej
Powołanie żołnierzy rezerwy na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe do 12. Batalionu Obrony Terytorialnej realizowane było przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Toruniu.
Powołaniu objęto 250 żołnierzy rezerwy, którzy w dniu 30 maja 2016 roku stawili się w 100%.
W dniu 30.05.2016 r. na podstawie wydanych przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Toruniu kart powołania, żołnierze 12. bOT od wczesnych godzin rannych zgłaszali się do 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Toruniu, który zabezpieczał ich przyjęcie, wyposażenie oraz przemieszczenie do Centrum Szkolenia Logistycznego w Grupie k/ Grudziądza. 
 W imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Toruniu - ppłk. Andrzeja KOPROWSKIEGO w procesie przyjęcia i wyposażenia żołnierzy rezerwy 12. bOT uczestniczył szef wydziału planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami – zastępca komendanta mjr Wiesław WĄSICKI, oficer wydziału – kpt. Marek SĘDZICKI oraz starszy referent - p. Iwona CICHOWICZ.

Tekst: M. Sędzicki/WKU w Toruniu, 

Foto: M. Rochniński/12WOG