Strona Główna BIP Strona Główna
Rok 2016
 
2016-10-31 10:28:45
Wojewódzkie Obchody Święta TOAW w Inowrocławiu.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 110/MON z dnia 5 października 2012 r. dzień 27 października został ustanowiony Świętem Terenowych Organów Administracji Wojskowej. W tym roku Wojewódzkie Obchody Święta TOAW odbyły się w Inowrocławiu.
W dniu 27 października 2016 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Toruniu ppłk mgr inż. Andrzej KOPROWSKI brał udział w Wojewódzkich  Obchodach Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej zorganizowanych przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy oraz Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Inowrocławiu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w intencji żołnierzy i pracowników wojska, celebrowaną przez Dziekana Dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ks. kan. płk. Zenona Surmę. Tegoroczne obchody odbyły się w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu, a udział w nich wzięli przedstawiciele wojska oraz organów administracji rządowej i samorządowej województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie to było również okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych dla pracowników Administracji Wojskowej oraz osób zaangażowanych we współpracę na rzecz obronności kraju.
Na zakończenie oficjalnej części odbył się koncert Orkiestry Wojskowej z Torunia oraz występ artystyczny klasy mundurowej z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu.

Tekst: D.Pantkowska -WKU w Toruniu

 

 

 Fotogaleria