Strona Główna BIP Strona Główna
TERMINY KWALIFIKCJI W JW
 

KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Osoby zainteresowane zawodową służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

·      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego

·      książeczkę wojskową

·      dowód osobisty

·      świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)

·      zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej

·      świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego

·      inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwo ukończenia szkół, certyfikaty itp.)

·      ubiór sportowy

 

 

18 Batalion Powietrznodesantowy - BIELSKO BIAŁA

43 – 300 Bielsko Biała ul. Bardowskiego 3
tel.: 261-123-432, 261-123-241, 261-123-240
postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie o godz. 8:00
w dniach:   20.09.2017, 04.10.2017, 18.10.2017, 08.11.2017, 22.11.2017, 06.12.2017, 20.12.2017

4 pułk przeciwlotniczy - CZERWIEŃSK

66-016 Czerwieńsk, ul. Składowa 10
tel.: 261-671-251, 261-671-310
postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie w każdy czwartek i piątek tygodnia

15 Brygada Zmechanizowana - Giżycko

11-500 Giżycko, ul. Al. Wojska Polskiego 21
tel.: 261-335-255, 261-335-221
postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie w każdy czwartek i piątek tygodnia

15 pułk przeciwlotniczy - GOŁDAP

19-500 Gołdap, ul. Partyzantów 33
tel.: 261-336-244
postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca

16 Batalion Powietrznodesantowy - KRAKÓW

30 – 901 Kraków ul. Wrocławska 82
tel.: 261-134-602, 261-134-551
postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie o godz. 8:00
w dniach 26.09.2017, 10.10.2017, 24.10.2017, 14.11.2017, 28.11.2017, 05.12.2017, 12.12.2017

6 Batalion Dowodzenia - KRAKÓW

30 – 901 Kraków ul. Ułanów 43
tel.: 261-135-534, 261-135-532, 261-135-538
postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie o godz. 8:30 ,
w dniach:  19.09.2017, 10.10.2017, 14.11.2017, 05.12.2017

6 Batalion Logistyczny - KRAKÓW

30 – 901 Kraków ul. Głowackiego 11
tel.: 261-134-466, 261-134-265
postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie o godz. 8:00 ,
w dniach:  13.09.2017, 11.10.2017, 08.11.2017, 13.12.2017

17 Brygada Zmechanizowana - MIĘDZYRZECZ

66-300 Międzyrzecz ul. Wojska Polskiego 17
tel.: 261-674-265
postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie o godz. 8:00 w każdy wtorek tygodnia

12 Brygada Zmechanizowana - SZCZECIN

70-904 Szczecin ul. Wojska Polskiego 250
tel.: 261-455-356
postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie o godz. 8:00 w każdy wtorek tygodnia

5 pułk inżynieryjny - SZCZECIN PODJUCHY

70-727 Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39
tel.: 261-454-590, 261-454-513
postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie o godz. 08:00 w każdą środę tygodnia

10 Brygada Kawalerii Pancernej - ŚWIĘTOSZÓW

59-726 Świętoszów ul. Sztabowa 1
tel.: 261-685-015
postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie o godz. 8:00 w każdy czwartek tygodnia

1 Regionalna Baza Logistyczna - WAŁCZ

78-600 Wałcz, ul. Ciasna 7
tel.: 261-472-593, 261-472-257
postępowanie kwalifikacyjne w korpusie oficerów i podoficerów

Batalion Reprezentacyjny WP - WARSZAWA


00-909 Warszawa ul. Hynka 2
tel.: 261-848-731, 261-848-732, 261-848-724
postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie o godz. 9:00,
w dniach:  05.10.2017, 16.11.2017, 07.12.2017

11 Pułk Artylerii - WĘGORZEWO

11-600 Węgorzewo ul. Bema 7
tel.: 261-337-132
postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie o godz. 7:30 w każdą środę tygodnia