Strona Główna BIP Strona Główna
►2016 rok
 

 


Tegoroczne obchody Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej zorganizowane zostaną przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Toruniu ppłk. Andrzeja Koprowskiego  w dniu 26 października 2016 roku w Klubie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.


 

W obchodach święta wezmą udział przedstawiciele jednostek wojskowych i służb mundurowych Garnizonu Toruń, poczet sztandarowy CSAiU w Toruniu, przedstawiciele władz miejskich i samorządowych z administrowanego terenu, przedstawiciele duchowieństwa różnych wyznań z naszego regionu, a ponadto przedstawiciele organizacji społecznych i młodzieżowych współpracujących z WKU, kombatanci, weterani, żołnierze rezerwy, byli pracownicy WKU oraz zaproszeni goście.

Przebieg uroczystości:

godz. 12.00 - złożenie meldunku Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Toruniu;
  • wprowadzenie pocztu sztandarowego;
  • odegranie hymnu RP;
  • odczytanie decyzji i rozkazów osób mianowanych na kolejne wyższe stopnie wojskowe oraz odznaczonych medalami;
  • przemówienia okolicznościowe;
  • odprowadzenie pocztu sztandarowego;
  • 13.00 – zakończenie uroczystości.