Strona Główna BIP Strona Główna
► Informacje ogólne
 

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

"ZAWSZE GOTOWI, ZAWSZE BLISKO"

 

Misja  WOT - "Obrona i wsparcie lokalnych społeczności."

 

 Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

 

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.


Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.


Pierwsze trzy brygady są już w trakcie formowania; przygotowanie następnych trzech jednostek zaplanowano na 2017 rok, kolejnych pięć brygad powstanie w 2018, a ostatnich sześć — w 2019 roku.


 


 

Punkt informacyjny na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej

  WSzW w Bydgoszczy  
tel. 261 415 027

czynne w godz. 07.30-15.30

(od poniedziałku do piątku)

www.wszwbydgoszcz.wp.mil.pl, e-mail: wszwbydgoszcz@ron.mil.pl

 


Punkt informacyjny
 dla kandydatów do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej

  WKU w Toruniu

 ul.Wały gen. Sikorskiego 21

tel. 261 432 147

czynne w godz. 07.30-15.30

(od poniedziałku do piątku)

www.torun.wku.wp.mil.pl, e-mail: wkutorun@ron.mil.pl


Osoby zainteresowane służbą

w Wojskach Obrony Terytorialnej

mogą uzyskać szczegółowe informacje lub zgłaszać swój akces:

1. Zgłszając się osobiście do WKU w Toruniu: pokój nr 8

2. Telefonicznie pod nr telefonu: 261 43 21 47

3. Przesyłając akces zgłoszeniowy na adres: wkutorun@ron.mil.pl     

4. Przesyłając pocztą akces zgłoszeniowy na adres: WKU w Toruniu z dopiskiem "Wydział Rekrutacji"