Strona Główna BIP Strona Główna
►2017 rok
 


 

Tegoroczne obchody Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej zorganizowane zostaną przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Toruniu ppłk Andrzeja Koprowskiego  w dniu 26 października 2017 roku w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Toruniu.


 

W obchodach święta wezmą udział przedstawiciele jednostek wojskowych i służb mundurowych Garnizonu Toruń, poczet sztandarowy 6 Samodzielnego Oddziału Geograficznego w Toruniu, przedstawiciele władz miejskich i samorządowych z administrowanego terenu, przedstawiciele duchowieństwa różnych wyznań z naszego regionu, a ponadto przedstawiciele organizacji społecznych i młodzieżowych współpracujących z WKU, kombatanci, weterani, żołnierze rezerwy, byli pracownicy WKU oraz zaproszeni goście.

Przebieg uroczystości:

  • godz. 13.00 - złożenie meldunku Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Toruniu:

ü wprowadzenie pocztu sztandarowego;

ü odegranie hymnu RP;

ü odczytanie decyzji i rozkazów;

ü przemówienia okolicznościowe;

ü odprowadzenie pocztu sztandarowego;

  • godz. 13.30 – zakończenie części oficjalnej uroczystości.
  • 13.35 – 13.45 – uroczyste otwarcie Sali  Pamięci