Strona Główna BIP Strona Główna
► Dla kandydatów do WOT
 Osoba, która złożyła wniosek w Wojskowej Komendzie Uzupełnień o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej i która nie pełniła wcześniej czynnej służby wojskowej i nie złożyła przysięgi wojskowej powinna się zapoznać z poniżej załączonym zakresem wiedzy teoretycznej obowiązującym kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej. Materiał zawarty w opracowaniu podlega sprawdzeniu podczas rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w WKU w czasie postępowania rekrutacyjnego.

Zakres wiedzy teoretycznej obowiązującej kandydatów  doTSW   Znalezione obrazy dla zapytania pdf
SZKOLENIE PODSTAWOWE TSW  - 16 DNI

SYSTEM SZKOLENIA WOT