Strona Główna BIP Strona Główna
►Kwalifikacja wojskowa 2017
 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2017 ROKU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1657) - Wojewoda Kujawsko-Pomorski przy współudziale Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Toruniu oraz starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast), przeprowadził kwalifikację wojskową.

Na terenie administrowanym przez WKU w Toruniu w okresie od dnia 06 lutego do dnia 19 kwietnia 2017 roku funkcjonowały trzy  powiatowe komisje lekarskie:

  • Powiatowa Komisja Lekarska nr 1 w Toruniu,
  • Powiatowa Komisja Lekarska nr 2 w Toruniu,
  • Powiatowa Komisja Lekarska w Aleksandrowie Kujawskim,

     

Kwalifikacja wojskowa na administrowanym terenie przebiegała sprawnie i bez zakłóceń dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy Wojskową Komendą Uzupełnień w Toruniu a poszczególnymi organami administracji samorządowej biorącymi udział w jej przygotowaniu i przeprowadzeniu w 2017 roku.


 

U W A G A

Osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 roku i stawiły się do niej - mogą zgłaszać się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu w celu uzyskania wpisu w książeczce wojskowej o przeniesieniu do rezerwy.