Strona Główna BIP Strona Główna
►JW 2399 Świętoszów
 
                                                         
Informujemy, że  w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w ŚWIĘTOSZOWIE w każdy czwartek tygodnia od godz. 8.00 prowadzone są kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Miejsce stawiennictwa kandydatów:
Jednostka Wojskowa 2399
 ul. Sztabowa 1
59-726 ŚWIĘTOSZÓW
                                                    

Jednostka wojskowa  poszukuje kandydatów (żołnierzy rezerwy)  do służby w korpusie szeregowych zawodowych  w różnych specjalnościach wojskowych (preferowani kierowcy kat. C i C+E).

Wymagania od kandydatów:
-  odbyta w pełni zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza;
-  stopień wojskowy - szeregowy, starszy szeregowy.
wykształcenie co najmniej gimnazjalne;
-  niekaralność sądowa.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:
 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie),
 • dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy;
 • dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np.: opinia   służbowa, pismo pochwalne, list gratulacyjny itp.)- w przypadku ich posiadania;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje (w przypadku ich posiadania);
 • zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach wojskowych (tylko żołnierze NSR);
 • w przypadku byłych żołnierzy zawodowych - świadectwo służby.
 • aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego,

  Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:
   
  - rozmowę kwalifikacyjną,
  - analizę dokumentów personalnych,
  - sprawdzian ze szkolenia fizycznego: bieg na 3000 m, podciąganie na drążku, skłony w przód oraz bieg wahadłowy 10x10.
                                     

 


Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych


Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w WKU w Toruniu w pokoju nr 8 lub  pod nr tel.     261 432 149 oraz w JW 2399 w Świętoszowie pod nr telef.  261 686 241.