Strona Główna BIP Strona Główna
►Informacje o terenie administrowanym
 
          
 
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu administruje na obszarze 1704 km² zamieszkałego przez 350 tys. mieszkańców.
 
  Na administrowanym terenie funkcjonują:
 
· 2 starostwa powiatowe: Toruń i Aleksandrów Kujawski oraz UM Toruń na prawach powiatu;
 
 
Obszar administrowany przez WKU w Toruniu jest regionem przemysłowo-rolniczym. Około 57% powierzchni obszaru administrowanego stanowią użytki rolne. Pod względem gospodarczym administrowany teren zalicza się do średnio rozwiniętych.
 
Główne gałęzie przemysłu to:
 
· przemysł chemiczny,
· przemysł elektromaszynowy,
· przemysł włókienniczy ,
· przemysł spożywczy.
 
Do liczących się zakładów pracy należą: „Elana”, „Spomasz”, „Metalchem”, „Towimor”, „Ema-Apator”, „Pacific”, „Kopernik”, „Metron”, "Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych", „PPU Agrochłód”, „Lacpol”.
 

Największym ośrodkiem miejskim o znaczeniu krajowym jest Toruń, który jest dużym ośrodkiem przemysłowym, handlowym, naukowym i kulturalnym. Działają tu liczne instytucje administracyjne, gospodarcze i kulturalne.
 
Na terenie Torunia znajdują się następujące uczelnie wyższe: