Strona Główna BIP Strona Główna
►JW 4092 Wałcz
 
Informujemy, że 100 batalion łączności w WAŁCZU przeprowadza w dniu 09.09.2015 r. od godz. 8.00  kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Miejsce stawiennictwa kandydatów:
JEDNOSTKA WOJSKOWA nr 4092
 ul. Kościuszki 24
78-600 WAŁCZ
   

Jednostka wojskowa  prowadzi nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych. Poszukiwani są ochotnicy na następujące stanowiska:
W korpusie szeregowych:
 • monter,
 • kierowca kat. C,
 • kierowca kat. C+E,
 • kucharz,
 • ratownik,
Wymagania od kandydatów:
-  odbyta zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza (posiadanie przydziału kryzysowego);
wykształcenie co najmniej gimnazjalne;
-  niekaralność sądowa.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:
 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie),
 • dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy;
 • dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np.: opinia   służbowa, pismo pochwalne, list gratulacyjny itp.)- w przypadku ich posiadania;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje (w przypadku ich posiadania);
 • aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego,

  Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:
   
  - rozmowę kwalifikacyjną,
  - analizę dokumentów personalnych,
  - sprawdzian ze szkolenia fizycznego: bieg na 3000 m, podciąganie na drążku, skłony w przód oraz bieg wahadłowy 10x10.
                                     


Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych

 


Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w WKU w Toruniu w pokoju nr 8 lub  pod nr tel.     261 43 21 49 oraz w JW 4092 w WAŁCZU pod nr telef.    261 47 20 10.