Strona Główna BIP Strona Główna
WNIOSKI DO POBRANIA
 

 

Wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych

pobierz

Wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów zawodowych

pobierz

Wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów zawodowych

pobierz

Wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

pobierz

Wniosek o powołanie do odbycia okresowej służby wojskowej

pobierz

Kwestionariusz osobowy kandydata do pełnienia okresowej służby wojskowej

pobierz

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej

pobierz

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego w związku z zatrudnieniem osoby/zastępstwem na stanowisku żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy i odbywającego ćwiczenia wojskowe/pełniącego okresową służbę wojskową/żołnierza OT pełniącego terytorialną służbę wojskową rotacyjnie

pobierz

Wniosek o powołanie do służby kandydackiej w uczelni wojskowej (przeznaczony dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych ze świadectwem dojrzałości oraz cywilnych studentów uczelni wojskowych)

pobierz

Wniosek o powołanie do służby kandydackiej w uczelni wojskowej (przeznaczony dla  studentów innych uczelni niż uczelnie wojskowe)

pobierz

Wniosek o powołanie do służby kandydackiej w studium oficerskim

pobierz

Wniosek o powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej

pobierz

Wniosek o wydanie duplikatu książeczki wojskowej

pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o uregulowanym stosunku do służby wojskowej

pobierz

Wniosek ochotniczego zgłoszenia się do odbycia ćwiczeń wojskowych pobierz
Wniosek  o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej

pobierz

Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej

pobierz

Wniosek do Dyrektora DSS MON na praktykę zaw

pobierz

Zgoda dowódcy na praktykę i wysługa

pobierz

Zaświadczenie praktykodawcy

pobierz

Oświadczenie o kosztach poniesionych na przejazdy noclegi - praktyka zaw.

pobierz