Strona Główna BIP Strona Główna
POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY
 

 

W dniu 29.06.2012 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy między Wojskową Komendą Uzupełnień w Toruniu i Zespołem Szkół Nr 1 w Toruniu. WKU reprezentował Wojskowy Komendant Uzupełnień -  ppłk mgr Mirosław LIS, Zespół Szkół Nr 1- dyrektor mgr Zbigniew MATUSZEWICZ.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W TORUNIU Z ZESPOŁEM SZKÓŁ NR 1 W TORUNIU

ANEKS DO POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W TORUNIU Z ZESPOŁEM SZKÓŁ NR 1 W TORUNIU


W dniu 02.10.2012 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy między Wojskową Komendą Uzupełnień w Toruniu i Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. WKU reprezentował Wojskowy Komendant Uzupełnień - ppłk mgr Mirosław LIS, Zespół Szkół CKU w Gronowie - dyrektor mgr Zbigniew PIOTROWSKI. Porozumienie zostało zawarte w obecności Starosty Toruńskiego p. Mirosława GRACZYKA, reprezentującego organ prowadzący Szkoły.