Strona Główna BIP Strona Główna
► Zadania WKU
 

                                                         

 

Zadania WKU

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy, który z dniem 01.01.2015 r. wraz z podległymi wojskowymi komendami uzupełnień został podporządkowany Szefowi Sztabu Generalnego WP.Do głównych zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień należy:
 • zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
 • administrowanie rezerwami osobowymi;
 • wykonywanie świadczeń na rzecz obrony;
 • współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
 • udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, zawodowej i kandydackiej;
 • udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
 • promocja obronności i służby wojskowej.
Struktura organizacyjna Wojskowej Komendy Uzupełnień:
 • Komenda;
 • Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami;
 • Wydział Rekrutacji
 • Pion Ochrony Informacji Niejawnych;