Strona Główna BIP Strona Główna
Rok 2013
 
2013-12-31 13:53:27
Reforma systemu kierowania i dowodzenia SZRP
Z dniem 1 stycznia 2014 roku rozpocznie się nowy etap w funkcjonowaniu Sił Zbrojnych RP.więcej >>>
* * *
2013-12-20 13:52:35
Spotkanie wigilijne w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Toruniu
W dniu 20.12.2013 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Toruniu odbyło się spotkanie wigilijne z udziałem kadry, pracowników wojska oraz zaproszonych gości.więcej >>>
* * *
2013-12-20 13:51:31
Wręczenie kart powołania do służby przygotowawczej na I turnus 2014
W dniu 17.12.2013 r. Szef Wydziału Rekrutacji mjr mgr Andrzej MAJDA z upoważnienia Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Toruniu wręczył karty powołania ochotnikom powołanym do służby przygotowawczej na I turnus w 2014 roku.więcej >>>
* * *
2013-12-19 13:50:32
List Szefa Sztabu Generalnego WP do żołnierzy rezerwy i ich pracodawców
Podziękowanie Szefa Sztabu Generalnego WP do żołnierzy rezerwy i ich pracodawców z uczestnictwo w ćwiczeniach wojskowych w 2013 roku.więcej >>>
* * *
2013-12-17 15:49:39
Wręczenie medali
W dniu 17.12.2013 r. podczas uroczystej sesji Rady Gminy w Grzywnie odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju” rodzicom, których co najmniej trzech synów pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.więcej >>>
* * *
2013-12-16 13:48:32
Spotkanie z pracodawcami
W dniu 16.12.2013 r. w Starostwie Powiatowym w Toruniu odbyło się spotkanie z pracodawcami, które dotyczyło problematyki przywrócenia powoływania żołnierzy rezerwy na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe.więcej >>>
* * *
2013-12-13 13:47:40
Zmiana na stanowisku – Szefa WPMiAR-Zastępcy Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Toruniu
W dniu 13.12.2013 r. Szef WSzW w Bydgoszczy płk dypl. Jan RYNKIEWICZ w obecności kadry i pracowników wojska WKU w Toruniu pożegnał odchodzącego z WKU mjr Janusza ŁYŻENIA – Szefa Wydziału-Zastępcę Wojskowego Komendanta Uzupełnień.więcej >>>
* * *
2013-12-10 13:47:08
Spotkanie z młodzieżą szkolną Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim
W dn.10.12.2013 r. przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu uczestniczyli w spotkaniu z uczniami Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim na temat zasad naboru i rekrutacji do służby przygotowawczej i szkół wojskowych w 2014 roku. więcej >>>
* * *
2013-12-05 13:46:09
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do służby przygotowawczej na I turnus 2014
W dniach 03-05.12.2013 r. komisja rekrutacyjna powołana rozkazem dziennym Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Toruniu przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z osobami ubiegającymi się o powołanie do służby przygotowawczej na I turnus w 2014 roku.więcej >>>
* * *
2013-11-19 13:37:59
Spotkanie ze studentami prawa w Placówce Żandarmerii Wojskowej w Toruniu
W dn. 19.11.2013 r. Szef Wydziału Rekrutacji WKU w Toruniu mjr Andrzej Majda uczestniczył w spotkaniu ze studentami prawa UMK w Toruniu podczas, którego przedstawił informacje o warunkach i zasadach naboru do różnych form służby wojskowejwięcej >>>
* * *
2013-11-18 13:36:58
Wręczenie medali za Zasługi dla Obronności Kraju w Urzędzie Gminy w Bądkowie
W dniu 18.11.2013 r. w Urzędzie Gminy w Bądkowie odbyła się uroczystość wręczenia medali Za Zasługi dla Obronności Kraju rodzicom, których co najmniej trzech synów pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.więcej >>>
* * *
2013-11-13 13:35:59
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Waganiec
W dniu 11.11.2013 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Toruniu ppłk mgr inż. Andrzej KOPROWSKI uczestniczył w obchodach Narodowego Święta Niepodległości połączonych z uroczystą Sesją Rady Gminy Waganiecwięcej >>>
* * *
2013-11-12 13:35:01
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w toruńskim garnizonie
Narodowe Święto Niepodległości obchodzone co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego to wyjątkowy dzień dla żołnierzy naszego garnizonu i mieszkańców Torunia.więcej >>>
* * *
2013-11-12 13:33:56
Uroczystość patriotyczno-religijna w Ciechocinku
W dniu 10.11.2013 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Toruniu ppłk mgr inż. Andrzej KOPROWSKI w przededniu Narodowego Dnia Niepodległości uczestniczył w uroczystości patriotyczno-religijnej, która odbyła się w cerkwi garnizonowej w Ciechocinku więcej >>>
* * *
2013-11-12 13:32:12
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w ZS CKU w Gronowie
W dniu 08.11.2013 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Toruniu ppłk mgr inż. Andrzej KOPROWSKI uczestniczył w uroczystym apelu w ZS CKU w Gronowie z okazji 95 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległościwięcej >>>
* * *
2013-11-12 13:25:13
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w WKU w Toruniu
W dniu 08.11. 2013 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Toruniu odbyła się uroczysta zbiórka kadry i pracowników wojska z okazji 95 rocznicy odzyskania niepodległości.więcej >>>
* * *
2013-11-10 13:33:09
Narodowe Święto Niepodległości w Gminie Chełmża
W dniu 09.11.2013 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Toruniu ppłk mgr inż. Andrzej KOPROWSKI uczestniczył w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Kończewicach w Gminie Chełmżawięcej >>>
* * *
2013-10-29 13:19:29
Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej na terenie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy
W dniu 28.10.2013r. w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Bydgoszczy zakończono obchody święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej.więcej >>>
* * *
2013-10-28 13:18:30
Obchody drugiego dnia święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej
W dniu 27.10. 2013r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu obchodziła uroczystość święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej (TOAW) w Aleksandrowie Kujawskimwięcej >>>
* * *
2013-10-28 13:17:26
Obchody święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu obchodziła uroczystość święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej (TOAW) w 12 Wojskowym Oddziale Gospodarczym.więcej >>>
* * *
2013-10-23 13:16:13
Wręczenie aktu mianowania
Wręczenie aktu mianowania na wyższy stopień wojskowy w korpusie oficerów.więcej >>>
* * *
2013-10-22 12:42:11
Ćwiczenia KOBRA 2013 – TORUŃ
W dniu 18 października nastąpiła ewakuacja Zespołu Szkół Nr1 i pokaz udzielania pierwszej pomocy w ramach ćwiczeń obronnych KOBRA 2013 – TORUŃwięcej >>>
* * *
2013-10-20 14:39:34
Święto Komisji Edukacji Narodowej
15 października 2013 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Toruniu obchodzono Święto Komisji Edukacji Narodowej.Szkolną uroczystość zaszczycili swoją obecnością goście - przyjaciele ze Związku Sybiraków, oraz służb mundurowych. Z WKU - kpt. Janusz Wiśniewskiwięcej >>>
* * *
2013-10-20 14:38:31
Uhonorowanie 100 letniego kombatanta pana Stanisława Kościelskiego
Prezydent Torunia, Michał Zaleski oraz Komendant WKU, ppłk mgr inż. Andrzej Koprowski wręczyli jubilatowi okolicznościowe medale. więcej >>>
* * *
2013-10-20 12:40:54
Ćwiczenie epizodyczne Zespołu Operacyjnego
W dniu 18.10.2013 r. odbyło się ćwiczenie epizodyczne Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu.więcej >>>
* * *
2013-10-10 12:37:37
Promocja służby wojskowej podczas Targów Pracy i Edukacji
W dn. 10.10.2013 r. przedstawiciele WKU w Toruniu mjr Andrzej Majda oraz p. Bogdan Maresz zachęcali młodych ludzi do nauki i pracy w wojsku podczas Targów Pracy i Edukacji zorganizowanych w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Toruniuwięcej >>>
* * *
2013-10-03 14:36:44
Udział kadry WKU w Toruniu w ćwiczeniu dowódczo - sztabowym Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ pk. GOPŁO-13
W dn. 30.09. – 03.10.2013 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Toruniu ppłk mgr inż. Andrzej KOPROWSKI oraz kadra WKU uczestniczyli w ćwiczeniu dowódczo – sztabowym Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ pk. GOPŁO-13więcej >>>
* * *
2013-10-01 12:36:03
Spotkanie z uczniami klas mundurowych VI LO w Toruniu
W dn. 01.10.2013 r. przedstawiciele WKU w Toruniu w ramach obozu integracyjno-szkoleniowego klas mundurowych VI LO w Toruniu przeprowadzili zajęcia z młodzieżą nt.: Zasady naboru i rekrutacji do szkół wojskowych, służby przygotowawczej oraz NSRwięcej >>>
* * *
2013-09-28 14:30:33
Promocja służby wojskowej podczas przysięgi elewów w toruńskim Centrum
W dn. 27.09.2013 r. przedstawiciele WKU w Toruniu promowali ochotnicze formy służby podczas przysięgi wojskowej żołnierzy III turnusu służby przygotowawczej w toruńskim Centrum.więcej >>>
* * *
2013-09-20 12:29:36
Nabór kandydatów do Studium Oficerskiego w 2014 roku
Decyzja Ministra Obrony Narodowej z dn. 19.09.2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 rokuwięcej >>>
* * *
2013-09-13 12:28:15
Ćwiczenia w Gminie Lubicz
W dniu 12.09.2013 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Toruniu ppłk mgr inż. Andrzej KOPROWSKI uczestniczył w Mierzynku w pokazie działania urzędu gminy i służby weterynaryjnej w sytuacji powstania ogniska epizootiiwięcej >>>
* * *
2013-09-10 14:26:50
Szkolenie z elektronicznego systemu obiegu dokumentów z wykorzystaniem systemu ARCUS
Szkolenie z elektronicznego systemu obiegu dokumentów z wykorzystaniem systemu ARCUSwięcej >>>
* * *
2013-09-09 12:25:42
Udział przedstawiciela WKU w Toruniu w powiatowym ćwiczeniu obronnym pk. KOBRA-2013
W dniach 4-6.09.2013 r. oficer WPMiAR WKU w Toruniu kpt. Janusz WIŚNIEWSKI uczestniczył w ćwiczeniu obronnym pk. KOBRA - 2013 zorganizowanym przez Starostwo powiatowe w Toruniu więcej >>>
* * *
2013-09-06 12:24:25
Udogodnienia dla kandydatów do służby przygorowawczej
W dniu 05.09.2013 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31.07.2013 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczejwięcej >>>
* * *
2013-09-06 10:23:18
Trening sztabowy pk. GĄSAWA-13
W dniach 04-05.09.2013 r. w WSzW w Bydgoszczy został przeprowadzony trening sztabowy pk. GĄSAWA-13, w którym uczestniczyli Wojskowy Komendant Uzupełnień w Toruniu ppłk mgr inż. Andrzej KOPROWSKI oraz zastępca Komendanta mjr mgr inż. Janusz ŁYŻEŃwięcej >>>
* * *
2013-09-03 12:22:38
Rozpoczęcie roku szkolnego w klasach mundurowych w Zespole Szkół Nr 1 w Toruniu
W dniu 02.09.2013 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Toruniu ppłk mgr inż. Andrzej KOPROWSKI uczestniczył w rozpoczęciu roku szkolnego 2013/2014 w klasach mundurowych w Zespole Szkół Nr 1 w Toruniuwięcej >>>
* * *
2013-09-02 12:20:26
Promocja służby wojskowej oraz Sił Zbrojnych RP podczas dożynek w Gminie Zławieś Wielka
W dn. 31.08.2013 r. przedstawiciele WKU w Toruniu promowali ochotnicze formy służby wojskowej podczas dożynek w Gminie Zławieś Wielkawięcej >>>
* * *
2013-09-02 12:17:40
74 rocznica wybuchu II wojny światowej
W dniu 01.09.2013 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Toruniu ppłk mgr inż. Andrzej KOPROWSKI uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 74 rocznicę wybuchu II wojny światowejwięcej >>>
* * *
2013-08-29 15:14:02
Zakończenie szkolenia służby przygotowawczej II turnusu w CSAiU w Toruniu
W dniach 28-29.08.2013 r. w CSAiU w Toruniu odbyło się podpisywanie kontraktów na wykonywanie obowiazków w ramach NSR oraz nadawanie przydziałów kryzysowych żołnierzom, którzy ukończyli szkolenie w ramach II turnusu służby przygotowaczejwięcej >>>
* * *
2013-08-15 16:10:39
Promocja służby wojskowej podczas Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu
W dniu 15.08.2013 roku w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego zorganizowano Dzień Otwartych Koszarwięcej >>>
* * *
2013-08-01 14:09:05
Święto Wojska Polskiego w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Toruniu
W dniu 14.08.2013 r. w WKU w Toruniu odbyła się uroczysta zbiórka kadry i pracowników wojska z okazji Święta Wojska Polskiego i 93 rocznicy Bitwy Warszawskiejwięcej >>>
* * *
2013-08-01 13:02:23
69 rocznica Powstania Warszawskiego
W dniu 01.08.2013 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Toruniu ppłk mgr inż. Andrzej KOPROWSKI uczestniczył w uroczystości z okazji 69 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiegowięcej >>>
* * *
2013-07-01 13:57:57
Zmiana na stanowisku – Szefa WPMiAR-Zastępcy Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Toruniu
W dniu 01.07.2013 r. kadra i pracownicy wojska Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu zebrali się na uroczystej zbiórce w związku ze zmianą na stanowisku Komendanta WKU.więcej >>>