Strona Główna BIP Strona Główna
WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI
 

 

                                                                        

Współpraca prowadzona jest na podstawie Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON z dnia 6 lipca 2009 r., z późn. zm.).   

Ostatnia nowelizacja zasad współpracy zawarta jest w Decyzji Nr 396/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniającej decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON z 18.12.2013 r., poz. 347).

Tekst jednolity Decyzji Nr 187/MON opracowany w Oddziale Komunikacji Społecznej DG RSZ – link


Plany współpracy:

Podstawą udzielenia wsparcia merytorycznego i logistycznego dla inicjatyw partnerów społecznych jest umieszczenie ich przedsięwzięć w „Planie współpracy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”, który opracowywany jest na każdy rok, na podstawie wniosków parterów społecznych zgłoszonych do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Toruniu, od którego oczekiwane jest wsparcie.

Zakres wsparcia przedsięwzięć zawartych w planie współpracy obejmuje:  uczestnictwo przedstawicieli WKU w Toruniu w przedsięwzięciach partnera społecznego oraz prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej o służbie wojskowej i Siłach Zbrojnych RP przez przedstawicieli WKU podczas przedsięwzięć partnera społecznego.


Planowanie współpracy z partnerami społecznymi na kolejny rok:


1. do 10 września
zgłoszenie przez partnerów społecznych wniosków do planu współpracy WKU w Toruniu, od której oczekują wsparcia merytorycznego lub logistycznego;


Wzór wniosku partnera społecznego do planu współpracy -

 

 

 

 


Plan współpracy WKU w Toruniu z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na 2017 rok -