Strona Główna BIP Strona Główna
POLITYKA JAKOŚCI WKU
 


POLITYKA JAKOŚCI

WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W TORUNIU

Misją Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu jest optymalne realizowanie, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, działań będących w kompetencji Wojskowej Komendy Uzupełnień na rzecz zaspokojenia potrzeb jednostek i instytucji wojskowych oraz spełnienia oczekiwań osób i instytucji cywilnych z zakresu powszechnego obowiązku obrony.

Wyżej zaprezentowana misja realizowana jest w szczególności poprzez bieżące analizowanie aktów prawnych, doskonalenie organizacji pracy w WKU oraz profesjonalne i racjonalne świadczenie usług na rzecz społeczeństwa i jednostek (instytucji) wojskowych. Zatrudnieni żołnierze i pracownicy korpusu służby cywilnej posiadają wysokie kompetencje, które zapewniają im wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami i oczekiwaniami dowódców (szefów, komendantów, kierowników) jednostek i instytucji wojskowych oraz osób i instytucji cywilnych.

 Realizując założenia Polityki Jakości deklaruję:

  1. ciągłe szkolenie zatrudnionych żołnierzy i pracowników korpusu służby cywilnej w celu doskonalenia obsługi zainteresowanych osób (instytucji) oraz wewnętrznej pracy WKU w ramach obowiązujących struktur organizacyjnych z wykorzystaniem międzynarodowych standardów zarządzania norm serii ISO 9000,
  2. stałe badanie potrzeb i oczekiwań osób cywilnych, dowódców jednostek (instytucji) oraz bezpośrednich przełożonych, pozwalających na określenie kierunków dalszego doskonalenia procedur oraz rozwoju organizacyjnego WKU,
  3. zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów osobowych i rzeczowych, służących realizacji założonych zadań i celów w zakresie powszechnego obowiązku obrony leżących w kompetencji Wojskowej Komendy Uzupełnień.
Zobowiązuję się wraz z kadrą i pracownikami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu do realizacji założeń Polityki Jakości, zapewnienia zasobów niezbędnych do spełnienia ustalonych wymagań i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.


Wojskowy Komendant Uzupełnień
w Toruniu
/-/
ppłk mgr inż. Andrzej KOPROWSKI
Toruń, dn. 11.07.2014 r.