Strona Główna BIP Strona Główna
WKU w Toruniu
 


                  

 WKU w Toruniu  podlega pod
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy,

który wraz z podległymi wojskowymi komendami uzupełnień

z dniem 16.04.2018 r. został podporządkowany Szefowi Sztabu Generalnego WP


  

        


WKU w Toruniu prowadzi nabór ochotników do służby przygotowawczej
na III turnus szkolenia w korpusie szeregowych
 okres szkolenia: 04.09 - 21.12.2018 r.
więcej szczegółów pod nr tel. 261-432-145


WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W TORUNIU PRZYJMUJE WNIOSKI KANDYDATÓW DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ.
Pobierz i wypełnij Wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej

>>> wzór wypełnionego wniosku <<<


Informujemy, że trwa nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów

Terytorialnej Służby Wojskowej.

Nabór prowadzi się spośród żołnierzy rezerwy – podoficerów i szeregowych posiadających wyższe wykształcenie i spełniających warunki do pełnienia terytorialnej służby wojskowej.

 – termin składania wniosków: do 1 marca oraz 1 października br.

więcej szczegółów w zakładce
► Szkolenie kandydatów na oficerów OT

www.legiaakademicka.mil.pl

EDUKACJA WOJSKOWA DLA STUDENTÓW

Od 1 października 2017 roku rusza pilotażowy program Ministerstwa Obrony Narodowej edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Minister Obrony Narodowej swoją decyzją nr 146/MON z 13 lipca 2017 r. postawił zadania w zakresie przygotowania oraz określił zasady funkcjonowania pilotażowego programu szkolenia ochotników – studentów. Program zakłada szkolenie teoretyczne, po zaliczeniu którego, w ramach ćwiczeń wojskowych, zostanie przeprowadzone szkolenie praktyczne w oparciu o wytypowane przez Dowódcę Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych jednostki wojskowe, centra i ośrodki szkolenia. Szkolenie przeprowadzone zostanie w dwóch turach do 5 tysięcy studentów w każdej turze.


Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa przygotowuje przedsięwzięcie  "Invictus Games Sydney 2018"
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
  "centrum-weterana.mon.gov.pl