Strona Główna BIP Strona Główna
WKU w Toruniu
 

                                                   

 WKU w Toruniu  podlega pod
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy,

który wraz z podległymi wojskowymi komendami uzupełnień

z dniem 01.01.2015 r. został podporządkowany Szefowi Sztabu Generalnego WP
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W TORUNIU PRZYJMUJE WNIOSKI KANDYDATÓW DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ.
Pobierz i wypełnij Wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej

>>> wzór wypełnionego wniosku <<<


(szczegóły w zakładce: „Kursy dla żołnierzy rezerwy w 2017r.)Więcej informacji na www.mon.gov.pl
U W A G A !

   Ośrodek Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu

        prowadzi nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym Wojsk Specjalnych

               Decyzja Nr 143/MON z 12.07.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 155) 

 Tel. kont. 261 432 146

 Tel. kont. 261 432 150

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie commando.mil.pl


Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa przygotowuje przedsięwzięcie  "Invictus Games Sydney 2018"
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
  "centrum-weterana.mon.gov.pl"