Strona Główna BIP Strona Główna
WKU w Toruniu
 

                                                   

 WKU w Toruniu  podlega pod
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy,

który wraz z podległymi wojskowymi komendami uzupełnień

z dniem 06.11.2017 r. został podporządkowany Dyrektorowi Departamentu Kadr MON
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W TORUNIU PRZYJMUJE WNIOSKI KANDYDATÓW DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ.
Pobierz i wypełnij Wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej

>>> wzór wypełnionego wniosku <<<


Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych

prowadzi nabór kandydatów na 9-cio miesięczne szkolenie w  grupie osobowej pancerno-zmechanizowanej na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej.

www.dz.urz.mon


Już w grudniu rusza II edycja projektu Samoobrony Kobiet.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przedstawienie przez kobiety – ochotniczki zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu oraz indywidualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków  w dniu pierwszych zajęć 


EDUKACJA WOJSKOWA DLA STUDENTÓW

Od 1 października 2017 roku rusza pilotażowy program Ministerstwa Obrony Narodowej edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Minister Obrony Narodowej swoją decyzją nr 146/MON z 13 lipca 2017 r. postawił zadania w zakresie przygotowania oraz określił zasady funkcjonowania pilotażowego programu szkolenia ochotników – studentów. Program zakłada szkolenie teoretyczne, po zaliczeniu którego, w ramach ćwiczeń wojskowych, zostanie przeprowadzone szkolenie praktyczne w oparciu o wytypowane przez Dowódcę Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych jednostki wojskowe, centra i ośrodki szkolenia. Szkolenie przeprowadzone zostanie w dwóch turach do 5 tysięcy studentów w każdej turze.Więcej informacji na www.mon.gov.pl
Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa przygotowuje przedsięwzięcie  "Invictus Games Sydney 2018"
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
  "centrum-weterana.mon.gov.pl