Strona Główna BIP Strona Główna
WKU w Toruniu
 

                                                   

 WKU w Toruniu  podlega pod
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy,

który wraz z podległymi wojskowymi komendami uzupełnień

z dniem 06.11.2017 r. został podporządkowany Dyrektorowi Departamentu Kadr MON


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu

poszukuje kandydatów na stanowiska: referent prawno-administracyjny

oraz pełnomocnik komendanta ds. ochrony informacji niejawnych

więcej informacji na stronie www.nabory.kprm.gov.pl


WKU w Toruniu prowadzi nabór ochotników do służby przygotowawczej
na II turnus szkolenia w korpusie szeregowych
 okres szkolenia: 07.05 - 31.08.2018 r.
więcej szczegółów pod nr tel. 261-432-145


W tym roku podlegasz kwalifikacji wojskowej?
Sprawdź miejsce i czas funkcjonowania Powiatowych Komisji Lekarskich.WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W TORUNIU PRZYJMUJE WNIOSKI KANDYDATÓW DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ.
Pobierz i wypełnij Wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej

>>> wzór wypełnionego wniosku <<<

 

 


Informujemy, że trwa nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów

Terytorialnej Służby Wojskowej.

Nabór prowadzi się spośród żołnierzy rezerwy – podoficerów i szeregowych posiadających wyższe wykształcenie i spełniających warunki do pełnienia terytorialnej służby wojskowej.

Zapraszamy do składania wniosków w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Toruniu

 – termin do 1 marca br.

więcej szczegółów w zakładce
► Szkolenie kandydatów na oficerów OT


02.12.2017r. rozpoczęła się II edycja projektu Samoobrony Kobiet.

Terminy zajęć:

07.12.2017 r., 09.01.2018 r., 23.01.2018 r., 06.02.2018 r., 27.02.2018 r., 06.03.2018 r., 27.03.2018 r., 17.04.2018 r., 21.04.2018 r. 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przedstawienie przez kobiety – ochotniczki zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu oraz indywidualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków  w dniu pierwszych zajęć 


EDUKACJA WOJSKOWA DLA STUDENTÓW

Od 1 października 2017 roku rusza pilotażowy program Ministerstwa Obrony Narodowej edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Minister Obrony Narodowej swoją decyzją nr 146/MON z 13 lipca 2017 r. postawił zadania w zakresie przygotowania oraz określił zasady funkcjonowania pilotażowego programu szkolenia ochotników – studentów. Program zakłada szkolenie teoretyczne, po zaliczeniu którego, w ramach ćwiczeń wojskowych, zostanie przeprowadzone szkolenie praktyczne w oparciu o wytypowane przez Dowódcę Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych jednostki wojskowe, centra i ośrodki szkolenia. Szkolenie przeprowadzone zostanie w dwóch turach do 5 tysięcy studentów w każdej turze.Więcej informacji na www.mon.gov.pl
Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa przygotowuje przedsięwzięcie  "Invictus Games Sydney 2018"
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
  "centrum-weterana.mon.gov.pl