Strona Główna BIP Strona Główna
WKU w Toruniu
 

                                                   

 WKU w Toruniu  podlega pod
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy,

który wraz z podległymi wojskowymi komendami uzupełnień

z dniem 01.01.2015 r. został podporządkowany Szefowi Sztabu Generalnego WP


Zapisy na II edycję projektu "Samoobrona Kobiet"

(planowane uruchomienie  wrzesień 2017)

w WKU w Toruniu prowadzą koordynatorzy:

kpt. Daniel Nykiel 261 432 146, Olga Kobusińska 261 432 150

 wkutorun@ron.mil.pl


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu prowadzi nabór ochotników na szkolenie kursowe kadry rezerwy w 2017r.

(szczegóły w zakładce: „Kursy dla żołnierzy rezerwy w 2017r.)Więcej informacji na www.mon.gov.pl%